Tag : Công nghệ

Demo Công nghệ AI Doncorp
Giải pháp Công nghệ AI – Doncorp

Mảng Công nghệ của Doncorp tập trung xây dựng các sản phẩm ứng dụng AI với mục tiêu giúp đỡ các chủ doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ. Hiện tại, chúng tôi đang phát triển hai sản phẩm cốt lõi là HR Chain và ML…